Referanser

Her finner du et lite utvalg av det Bjørn har jobbet med

(Last ned og installer Adobe Acrobat Reader for å kunne åpne og lese PDF-filer)

drop_out_front_front"Mange møter ikke til rusbehandling, eller gir seg før terapeuten mener behandlingen er ferdig. Hvorfor er det slik?"

Tekst og foto i rapport fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (2016)

"Hva mener du når du sier omsorg?" Ved Senter for omsorgsforskning NTNU Gjøvik jobber jeg som informasjonsrådgiver og er blant annet medforfatter av blogginnlegg i Dagens Medisin

norsk_sjofart_frontAnnonsebilag fra Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund distribuert i Dagens Næringsliv

Redaksjonssekretær for Tidsskrift for omsorgsforskning, som er et nivå 1-tidsskrift

Frilansjournalist for Tidsskrift for Apotekforeningen 2001 - dags dato: Artikkel om e-helse

Lagde utkast til tekster til nye nettsider for Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus (prosjekt i 2015)

Journalist i www.rop.no (Nasjonal kompetansesenter for samtidige ruslidelser og psykiske lidelser) 2007 - 2014: 
Her er noen artikler om rus og arbeidsliv, motiverende intervju og behandlingsstudier

Frilansjournalist for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 2007-2013: 
Artikkel om re-innleggelser i rusfeltet  betydningen av den uformelle praten og utfordringene da sosionomen og den psykiatriske sykepleieren skulle jobbe sammen

Journalist i 20 prosent stilling for Korus Øst 2011 - 2012 (problematisk spilleadferd): 
Eksempel på artikkel

Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse (2010):
Artikkel: 25 punkter ga kaoskontroll