Curriculum Vitae

UTDANNING

 • Student ved deltidsstudiet Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning, Universitetet i Bergen, 15 studiepoeng (våren 2018)
 • Cand.mag. med følgende fagsammensetning (1986-1989)
  • Bachelor of Arts med majors i internasjonal politikk og amerikansk historie, Augustana College, USA (1989)
  • Mellomfagstillegg pedagogikk, Oppland DH (ODH) (1988)
  • Ex.phil, ODH (1988)
  • Grunnfag samfunnspolitikk og offentlig forvaltning,ODH (1987)
  • Grunnfag samtidshistorie, ODH (1986)
 • To-årig medialinje ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker (avsl. 1985)
 • Videregående skole, allmennfag, Eidsvoll videregående skole (1983)

ARBEIDSERFARING

 • Informasjonsrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (januar 2017 - )
 • "Mange møter ikke til rusbehandling, eller gir seg før terapeuten mener behandlingen er ferdig. Hvorfor er det slik?" Tekst og foto i rapport fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (2016)
 • Tekster til nye nettsider for Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus (2015)
 • Informasjonrådgiver ved Senter for omsorgsforskning, redaksjonssekretær i Tidsskrift for omsorgsforskning (nivå 1 tidsskrift). 70 prosent stilling ved NTNU i Gjøvik (mai 2014 - )
 • Konstituert redaktør i Stangeavisa (januar - september 2013)
 • Journalist ved www.rus-ost.no formidling av blant annet forskningsstoff om spillavhengighet (2011 - 2012)
 • Research til undersøkelser om ikt og fagprosedyrer for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2009 - 2010)
 • Informasjonsrådgiver for Landsforeningen for pårørende i psykiatrien Oslo (prosjektoppdrag) (2009 - 2011)
 • Journalist i magasinene til TOOLS-kjeden, Glass- og fasadeforeningen og XL-BYGG. Usbl, Landsforeningen mot stoffmisbruk og Moelven er andre oppdragsivere (2009 - )
 • Journalist for www.demensinfo.no (2009 - 2010)
 • Journalist for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, www.rop.no (2007 - 2014)
 • Frilansjournalist for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, www.napha.no (2007 - 2013)
 • Journalist i PsykNytt (nyhetsblad Sykehuset Innlandet) (2007 - 2009)
 • Journalist (på frilansbasis) i Tidsskriftet til Norges Apotekforening (2002 - 2015)
 • Informasjonsrådgiver AlkoKutt (prosjektmedarbeider) (2004 - 2009)
 • Laget Norges Apotekerforenings blad Apotekmagasinet (2002 - 2004)
 • Frilansjournalist og senere redaksjonssjef i byrået Inpress som tekstansvarlig for 46 bilag i riksaviser (2002 - 2009)
  • Utgiver av bilagene: Norsk Designråd, Norges Vassdrag- og energidirektorat, Ullevål universitetssykehus, Norsk Sivilingeniørers forening (Tekna), Oppland fylkeskommune, Avinor (Luftfartsverket), Norges Apotekerforening, Norsk Medisinaldepot, Sosial- og helsedirektoratet, Universitets- og høgskolerådet og Norgesuniversitetet, treningskjeden SATS, Norges Automobilforbund, Forsvaret, Direktoratet for naturforvaltning, Gassco, Havforskningsinstituttet med flere
 • Redaktør i Norges Idrettsforbund og Olympiske komités blad "Norsk Idrett" (2001)
 • Redaktør i lokalavisen Fjell-Ljom på Røros (1994 - 1999)
 • Redaksjonssekretær i næringsmiddeltidsskriftet Mat og Packmagasinet (1997 - 1999)
  • Utgis av det svenske forlaget Indufa AB
 • Informasjonskonsulent i Redd Barna (1992 - 1993)
  • Jeg har senere vært tilknyttet organisasjonen på konsulentbasis, sist som redaktør av Håndbok for verger for enslige, umyndige asylsøkere, som ble laget på oppdrag fra Justisdepartementet
 • Redaksjonssekretær i Helse- og sosialforum (1991 - 1993)
 • Redaktør av tidsskriftet Milepælen (1992 - 1993)
  • Bladet gis ut av Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag
 • Informasjonskonsulent ved Ullevål sykehus, Oslo (1991 - 1992)
 • Researcher i SOSialkanalen, NRK (januar - september 1991)
 • Vikariat i Ringsaker Blad, Eidsvold Blad, Dagbladet, Romerikes Blad og Vestfold Arbeiderblad. Tilknyttet Kulturdepartementets blad Idrett og anlegg (utgitt av Sport Media). Produsert nyhetsblad for e-verk og apotek (1985 - 1990)